Coronafeirws/Coronavirus

Rydym wedi creu canllaw newydd 4.4k (Cym) Coronafierws yn y Gymraeg. Mae’r ddogfen yma yn rhoi arweiniad ar oblygiadau ymweliadau addysg yn ystod pandemig Covid-19 ac yn disodli’r canllawiau blaenorol. Ewch i i’w lawrlwytho.

We have created a Welsh language version of 4.4k Coronavirus.  This document provides advice on the implications for educational visits during the Covid-19 pandemic, which you can access here.

Good practice Planning and Preparation